En skola för alla – ny kampanj i Huddinge

Visst ska skolan passa för alla?

Det ska väl verkligen gälla oss i Huddinge? Men då krävs också att alla skolors personal vet hur man åstadkommer detta.

För att uppnå denna vision startar vi nu en ny kampanj i Centerpartiet i Huddinge – läs mer här om hur vi tänker

En skola för alla!
En skola för alla!

Det här är kortfattat våra förslag:

-Öka fortbildningsinsatserna för lärare så att alla vet hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

-Från tidig ålder, redan i förskolan, undersöka vilka särskilda behov varje barn har. Tidiga insatser tjänar alla på.

-Öka takten i nyanlända barns introduktion i skolan, så att de så snart som möjligt kan gå i en vanlig klass.

-Införa modellen med två lärare i varje klass.

-Införa skolcoach som en sammanhållande kontakt för familjer med barn i behov av särskilt stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.