Europadomstolen och Europarådet i Strasbourg

TISDAG 4 DEC

I förra veckan hade jag möjligheten att för demokrati- och mångfaldsberedningens del göra studiebesök i Strasbourg, tillsammans med tjänstemän och Drevvikenpartiets kommunalråd Katharina Wallenborg. Katharina är ordförande och jag själv vice ordförande i beredningen och syftet med resan var att fördjupa våra kunskaper om vad Europarådet gör och samtidigt utveckla vårt eget arbete med demokrati och mångfald i Huddinge.

Jag vill dela med mig av några intryck från några av våra studiebesök. Förutom dessa institutioner besökte vi även till exempel European Youth Centre som erbjuder kompetensutveckling för unga ledare runtom i de 47 medlemsländerna. Medan vi var på besök såg vi unga från olika delar av Europa som deltog i workshops.

För mer information om Europarådet läs hos regeringen, hos Centerpartiet eller via svenska delegationen.

Information om besöker har också lagts upp på huddinge.se

Europadomstolen. Vi fick träffa den svenska juristen Liv Tigerstedt som visade oss runt i byggnaden varefter vi satte oss ner och samtalade om domstolen. En mycket intressant institution som egentligen heter Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Den är en del av Europarådet och har det viktiga uppdraget att kunna pröva staternas skyldighet att leva upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Till domstolen har man möjlighet att skriva inlagor på vilket europeiskt officiellt språk som helst, och det kommer cirka 500-600 mål per år från Sverige, varav  de flesta inte har egna ombud.

Ett problem för domstolen är att 90 % av ärendena inte uppfyller de formella kraven för prövning som till exempel att personen först måste ha gått till högsta instans i landet, överprövning får sökas max 6 mån från beslut i hemlandet, personen måste vara drabbad själv och själva ärendet måste ha bäring på konventionen. En annan begränsning är att domstolen endast prövar ärenden gentemot en offentlig myndighet.

Den största individuella gruppen mot Sverige är utvisningsmål, och dessa prioriteras också högt. Andra mål som prioriteras därefter är ärenden som har med omhändertagande av barn att göra.

Europarådets kommunalkongress. Kongressen bevakar lokala myndigheters frågor och består av lokala och regionala företrädare från 200 000 lokala och regionala myndigheter i Europarådets 47 medlemsländer. Sverige har 6 mandat varav ett innehas av min centerkollega i Haninge, Raymond Svensson. Det långa namnet är Congress of Local and Regional Authorities of Europe eller Congress of the Council of Europe, CLRAE.

Detta var självklart ett viktigt besök eftersom vårt intresse handlade om hur vi kan stärka den lokala makten hos de organ som ju ligger närmast medborgarna, kommunerna. Faktum är att kommunalkongressen är det första internationella organet lokala myndigheter i och med att det bildades redan 1957. Deras arbete består bland annat i att se över utvecklingen av lokalt styre i alla Europarådets medlemsländer, på engelska kallat monitoring. Varje land granskas på detta sätt vart femte år, därefter skrivs rekommendationer fram och eventuellt resolutioner.

Intressant i detta sammanhang är också de verktyg för lokalt governance som finns inom Europarådet genom deras andra organ, till exempel avdelningen för lokal demokrati. Vi träffade chefen Alfonso Zardi och de har bland annat ett verktyg som bygger på 12 principer för gott lokalt demokratiarbete och som dock SKL, Sveriges kommuner och landsting, tills vidare verkar ha valt att inte använda.

Mycket mer finns att säga, ett både trevligt och lärorikt studiebesök var det i alla fall. Och att vi lokala politiker har nytta av att knyta en del kontakter utanför kommunens gränser – det hoppas jag blir tydligt för huddingeborna framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.