Fler ska kunna komma ut i naturen i Huddinge

Sedan flera år jobbar vi i Huddinge kommun med att tillgängliggöra våra naturområden, det vill säga göra det lättare för alla att komma ut. Det är ett stort jobb eftersom Huddinge är så rikt på fina naturområden – och det uppskattas av många invånare.

varthuddinge_christianottosson_naturreservat

Om detta skriver tidningen Vårt Huddinge i senaste numret, där jag också är intervjuad i min roll som miljökommunalråd i Huddinge kommun. Tillsammans med många tjänstemän och andra politiker försöker jag bidra till att göra det enklare att gå och cykla till och i våra naturreservat. Läs artikeln på sid 7-9 i Vårt Huddinge här.

För att fler ska hitta ut i och känna sig välkomna till naturreservaten är kommunen nu i full färd med att rusta upp entréerna. De ska få en enhetlig utformning och tydlig information om vad som finns att upptäcka i respektive reservat. – Sammanlagt finns cirka 150 entréer till de olika reservaten. Många av dem ligger direkt intill våra bostadsområden, säger kommunekolog Thomas Strid.

De senaste 20 åren har det kommit alltfler rön som visat vilka positiva hälsoeffekter som finns med att bo nära naturen, och att vistas i den. Därför är det viktigt i tider när Huddinge kommun exploaterar mycket mark att skydda områden från intrång – men också att göra den natur som finns mer tillgänglig.

Centerpartiet i Huddinge har länge drivit frågan om att å ena sidan skydda naturområden och å andra sidan skapa gång- och cykelvägar i själva naturreservaten. Och nu märks det att saker och ting håller på att hända. Genom det kommunövergripande projektet som finns kommer Huddinge kommun under flera år att skapa nya entréer, anlägga slingor anpassade till funktionsnedsatta, säkra en högre servicenivå i form av skyltar och vindskydd och annat.

I grund och botten ska vi alltså både värna om den biologiska mångfalden och se till att förbättra folkhälsan genom tillgänglig natur. Det har inte alltid varit självklart i Huddinge och andra kommuner att vi måste klara av både och. Särskilt i en storstadsnära kommun som Huddinge är detta viktigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.