"Flera olösta fall av skottlossning i Vårby gård"

MÅNDAG 4 JUNI

Jag är den förste att säga att vi behöver lyfta upp mer av det positiva som händer i våra kommundelar i Huddinge, men samtidigt behöver vi lyfta upp problemen och tala klartext. Det är kanske vad tidningen Södrasidan försöker göra med artikeln i senaste numret med ovanstående rubrik och där man skriver om de skottlossningar som har varit under våren i Vårby gård.

Jag är intervjuad i artikeln i min roll som ansvarigt kommunalråd för brottsförebyggande frågor och tar där fasta på några saker:

  • Centerpartiet och övriga majoriteten ger nu i uppdrag till Huddinge kommun att öka samverkan i Vårby och göra insatser för fler jobb
  • Huddinges brottsförebyggande råd anordnar den 12 september en seminariedag kring gängkriminalitet med bland andra Jerzy Sarnecki och Amir Rostami som inbjudna talare
  • Som ansvarigt kommunalråd tycker jag det är bra att vi också ger ett uppdrag för att samverka mer mot organiserad brottslighet i Huddinge

Läs artikeln som jpg-bild

Det finns förstås ingen quick fix för Vårby eller andra områden där kriminella gäng ibland rör sig. En fråga som förtjänar mer utrymme i debatten tycker jag själv är de riktigt tidigt förebyggande insatserna för att fånga upp barn och unga som behöver stöd. Där kan Huddinge, och säkert många andra kommuner, bli bättre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.