Föräldrarna ska själva bestämma över föräldrapenningen

LÖRDAG 20 AUG

Centerpartiets förnyelsegrupp för jämställdhet föreslår en individualiserad eller kvoterad föräldrapenning, skriver man på SvD. Men detta är inget bra förslag, eftersom ”familjen” idag kan se ut på ett otal antal sätt. Beslutet om hur man vill använda pengarna från staten bör ligga hos föräldrarna, inte hos riksdagen, eftersom det är ganska lätt att annars se inlåsningseffekter för egenföretagare, sjuka m fl.

För mig är ambitionen att få ett jämnare uttag mellan pappor och mammor en välvillig sådan, men det viktigaste är att dagarna som bidraget eller föräldrapenningen innebär kan överlåtas till den andra föräldern. Det är det som kallas frihet.

Centerpartiet i Huddinge gick till val för ett mer barnvänligt Huddinge, och vad gäller föräldrapenningen så innebär detta för mig att föräldrarna själva lägger upp planeringen tillsammans – då får förmodligen också barnet mest tid med föräldrarna.

Centerpartiet föreslår nu att höja grundbeloppet i föräldrapenningen. Detta vore väldigt önskvärt.

Även att öka bonusinslaget i systemet är tänkbart förstås men helst utan pekpinnar om att sedan eventuellt ändå individualisera systemet.

Partistämman i Åre i september kommer att ta ställning till de olika förslagen.

Annie Lööf, igen och i TV4 och i AB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.