Huddingeborna gillar grönt och mångfald

MÅNDAG 9 MAJ

Huddinge kommun har tillsammans med Brand Insight genomfört undersökningar kring vilken bild av Huddinge som invånarna själva har. Man har dessutom frågat andra stockholmare som inte bor i vår kommun, vilket gör att det blir väldigt intressant att jämföra bilderna. Bilderna ligger dessutom ute på kommunhemsidan här.

Huddingeborna tycker att naturen är det bästa med kommunen, och det är med bred marginal till andra svar. Det tycker jag är ett kvitto på det arbete som kommunen och andra organisationer bedriver för att värna grönområdena. Dock är det inte lika tydligt att andra länsbor uppfattar Huddinge som en grön kommun, varför det kommer vara viktigt framöver att marknadsföra och tillgängliggöra de gröna värden som vi har.

Mångfald är ett annat begrepp som många invånare lyfter fram som något positivt. Som ansvarigt kommunalråd för integrationsfrågor känner jag mig glad över detta resultat eftersom jag vet vilken tillgång som alla invånare är, med t ex olika erfarenheter och språkkunskaper. I en globaliserad tid är detta verkligen en tillgång!

Annat som är intressant är att relativt många verkar uppleva Huddinge som en lugn och trygg kommun, och det är något som inte nog kan upprepas även om det finns utmaningar även här. Men en av många bra anledningar till att flytta till Huddinge är ju just trygga Huddinge.

På den negativa sidan finns skatten som många tycker är för hög, och där finns skäl aatt upprepa att Centerpartiet och övriga majoriteten vill sänka skatten i kommunen. En annan sak som är väldigt tydlig i undersökningen är också att de som inte bor i kommunen vet väldigt lite om Huddinge – här finns mycket att göra för att profilera kommunen som en Stockholmsnära, grön och trygg kommun.

Slutligen är sjukhuset det som de flesta av dem som inte bor hör förknippar med Huddinge, vilket också är en stor tillgång och något som jag och andra t ex genom Life Science vill utveckla mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.