Hur mycket ska vi bestämma i kommunen?

FREDAG 19 NOV

Det kommer då och då kritik mot kommunsverige för att vi gör för lite, och ibland är då slutsatsen att staten bör ställa högre krav på kommunerna. Det har nu hänt senaste veckan, först när det gällde folkhälsoarbetet som Statens Folkhälsoinstitut tyckte går alldeles för långsamt i kommunerna, och sen äldrearbetet där äldreminister Maria Larsson (KD) säger att Socialstyrelsens tillsyn av demensvården brister i kommunerna. Vilket ju är sant, och båda dessa områden är verkligen framtidsfrågor för Sverige och områden där kommunens invånare, tror och hoppas jag, skulle vilja se framsynta satsningar från politikernas sida.

Samtidigt slår det mig att det alltid är lättare att ropa på lagstiftning (vilket inte Maria Larsson gör) när kommunerna inte gör ett bra jobb – men vad ska då vi som kommuninvånare ha att säga till om? Är det inte meningen att vi genom samtal och en demokratisk process lokalt tillsammans formar ett bättre Huddinge? Jag tror i alla fall att Huddinge skulle vara en sämre kommun utan invånarnas engagemang och idéer som politiker tar med sig i beslutsfattandet.

Kommunernas folkhälsoarbete är väldigt viktigt, äldreomsorgen likaså. Och Centerpartiet har en vision om folkhälsoarbetet som bär långt, Johan Örjes skriver t ex om det.

Men låt kommunerna få forma sin verksamhet också utifrån lokala förutsättningar och behov, och inte bara utifrån lagkrav lika för alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.