HUS-avdrag och hemservice minskar utanförskapet

Maud Olofsson föreslår att även datasupport ska ingå i RUT-avdraget  – ett ”RIT-avdrag” alltså, eller HUS-avdrag mer generellt. Jag ser det som ett led i arbetet med att förbättra förutsättningarna för tjänstesektorn.

Inte bara är det så att sex av tio svenskar vill behålla avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Vi vet idag också att det är många personer som tack vare denna reform går från utanförskap till gemenskap, dvs får ett jobb. Almega skriver i en rapport t ex att ”hela 9 av 10 nyanställda i hemserviceföretag kommer från tidigare arbetslöshet”.

Och vänsterpartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill av allt att döma avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster.

Det finns all anledning att försöka öka möjligheterna för svenskarna att få råd med hemservice. Och det verkar bli en viktig fråga i valet.

Rickard Nordin för också rimliga resonemang kring hemmet som en avdragsgill zon. Läs även Annie Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.