Inspektion av förskolekök

Idag hade jag möjligheten att få göra ett studiebesök på en förskola i kommunen genom att vara med på en livsmedelskontroll. Det är Huddinge kommuns miljöinspektörer som regelbundet och i det här fallet oanmält gör en kontroll av hur maten tillagas och om köket klarar kraven som ställs.

Christian Ottosson på miljöinspektion på förskola i Huddinge

Bilden är från dagens kontroll som i det stora hela föll ut väldigt väl för förskolan. Kocken som jobbar där hade ett tydligt engagemang för frågorna och det tror jag är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att barnen ska få bra mat på bordet. Då är det också viktigt att våra förskolechefer ser till att kockarna får vidareutbildning och möjlighet att nätverka med andra kockar.

En annan sak som vi samtalade om på förskolan var möjligheten till så kallade pedagogiska måltider, det vill säga att barnen får kunskap om hur maten blir till och kanske i viss mån får möjlighet att delta i köket. Kommunens miljöinspektör var tydlig med att det inte finns några miljökrav eller hygienkrav som hindrar förskolorna att jobba på detta sätt.

Just detta var något som Centerpartiet jobbade med för att få med i mål och budget för Förskolenämnden i Huddinge för 2013. Det fördes till en skrivning i inriktningen: ”Kunskapen om den mat som serveras i kommunens förskolor ska förstärkas genom en utveckling av den pedagogiska måltiden för att stimulera barnens matintresse.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.