Länka ihop nystartszonerna med andra insatser

TORSDAG 1o MARS

Det är väldigt glädjande att såväl Moderaterna som Folkpartiet nu har slagit in på Centerpartiets linje att införa Nystartszoner i områden där företagandet därmed blir billigare. Centerpartiet arbetade fram detta förslag inför partistämman i maj 2009 och Moderaterna lyfte frågan för ungefär ett år sedan. Idékälla är ofta Frankrike där såväl positiva som mindre positiva erfarenheter finns att dra.

Det är viktigt tycker jag att en sådan satsning inte blir isolerade utan länkas ihop med andra strukturer som redan finns och med andra insatser. Exempelvis arbetet mellan statliga myndigheter och kommuner som kallas LUA, lokalt utvecklingsarbete, som har sin egen geografi med utvalda områden.

Maud Olofsson (C), Anders Borg (M) och Erik Ullenhag (FP) skriver: ”Den passiviseringspolitik som försatt människor i utanförskap och skapat hela utanförskapsområden byts nu stegvis mot en politik som aktiverar människor och skapar livskraftiga bostadsområden.” Det är ord som också förpliktigar, och jag ser fram emot att bidra till förverkligandet av denna höga ambitionsnivå i Huddinge kommun.

1 svar på ”Länka ihop nystartszonerna med andra insatser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.