Lokal styrning av polisen med exemplet Storbritannien

Som trogna läsare vet förespråkar jag en lokalt förankrad polis (t ex Brännpunkt 7 maj i år). Därför är det intressant att se på hur Storbritannien har valt att öka invånarnas insyn i och inflytande över den strategiskt arbetande polisen genom Police and Crime Commissioners, PCC.

Stiftelsen Tryggare Sverige skriver nu också intresserat om denna reform, läs mer här. De avrundar med: ”Det finns all anledning att följa utvecklingen i Storbritannien kopplat till de senaste årens svenska debatt.” Jag delar den uppfattningen.

Tryggare Sverige tar särskilt upp det tal som motsvarande justitieministern Damian Green i Storbritannien höll tidigare denna månad. Greens tal bekräftade att den politiska ledningen ser ett behov PCC och att fler funktioner kan komma att läggas in i samma reform.

s216_damian-green-960x640

Police and Crime Commissioners are here to stay and they will become stronger as people become more used to their existence and see the impact they have on their local areas… / … PCCs will also serve to strengthen the vital link between the police and the people they serve. And the accountability they bring will also generate a driving force for the increased efficiency we need in policing.

Detta är onekligen ett intressant perspektiv för decentralister som vi är inom Centerpartiet.

Det är intressant att se hur denna reform, som genomfördes genom allmänna val i november 2012, kommer att utvecklas i praktiken. Och självklart finns det i Sverige invändningar mot att införa detta här. Men själv så gillar jag att vända på stenarna, och det här är en reform som andas lokal förankring nytänkande inom polisen – två bra saker för mig som centerpartist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.