Lyckad invandring genom företagande

FREDAG 4 FEB

Jag lyssnade idag under Centerpartiets kommundagar till ett seminarium om företagare med utländsk bakgrund som bidrar med inte mindre än 35 miljarder till Sveriges BNP och sysselsätter över 200 000 människor. Andreas Hatzigeorgiou, internationell handelsekonom vid Utrikesdepartementet, har också tidigare talat om att (utifrån studier av Kina och USA) en ökad invandring med 10 % ökar utrikeshandeln med 6 %. Dessa företag bidrar alltså med pengar men kanske framför allt med jobb till människor som utan dessa företag hade riskerat att vara utan meningsfull sysselsättning. Snacka om insats för integration och ökad mångfald!

Jag tycker att seminariet var viktigt för det bidrog med kunskap om hur lyckad invandring ser ut och därmed också om hur vi kan dra lärdomar från de framgångsrika och positiva bilder som finns av integrationen i Sverige idag. Till detta bidrar FORES en hel del – inte minst tack vare sin sajt migrationsinfo.se – och det är med hjälp av kunskap och goda exempel som vi kan bryta ny mark även i Huddinge.

Förutom representanter från FORES deltog på seminariet Martin Klinthäll, doktor i ekonomisk historia. Han berättade att de vanligaste branscherna för företagare med utländsk bakgrund är restaurang, taxi och hårvård; samtidigt är det så att andra generationens invandrare driver företag över ett bredare spektrum och oftare också i aktiebolagsform än första generationens invandrare.

Det finns förstås en hel del kvar att göra och några utmaningar diskuterades på seminariet: tillgången till riskkapital; möjligheter till nätverksbyggande; rådgivning och mentorskap; tillgången till bra kontorslokaler i miljonprogramsområdena. Inte minst det sistnämnda är ju något som vi som bor i Stockholms län har att fundera över: Hur många fräscha företagslokaler finns att tillgå i länets miljonprogramsområden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.