Måste något radikalt göras inom Alliansen?

Ja den frågan besvarar Lena Mellin jakande, men det är inte lätt att hitta alliansbloggare som instämmer. Lena menar att de små partierna måste fram mer på scenen och jag är beredd att hålla med. Och jag är övertygad om att så också kommer att ske. Läs även DN, SvD, SvD, Expressen.

Det är förstås inte så svårt att idag finna socialdemokrater som är nöjda: Peter Andersson, Peter Högberg, Kristian Krassman. Lätt är det också att hitta alliansbloggare som mer eller mindre helt avfärdar SCB-mätningen, åtminstone som förlegad i detta fall: Magnus Andersson, Per Ankersjö, Kent Persson.

Jag tycker man ska ta lite allvarligare på SCB-mätningen än så och att Alliansen måste anstränga sig ännu hårdare framöver. Radikalt eller inte, men att slipa kommunikationen är nog tyvärr fortfarande en utmaning för Alliansen, och att återkomma till grunderna för de resultat som har åstadkommits, dvs värderingarna.

Låt oss ta Centerpartiets kampanj på temat ”Fler företagare ger fler jobb” som ett exempel. Som centerpartist vill jag skapa en skola i världsklass, en värdig äldrevård och jag vill ha en kollektivtrafik som är fossiloberoende. Men detta förutsätter en stor mängd hjältar i form av småföretagare som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter till stat, landsting och kommun – annars har vi inte pengar att betala vår välfärd med.

Det är därför som (C) har minskat företagens kostnader i form av regelbörda.

Det är därför som (C) nyligen presenterade ytterligare förslag för ökat eget företagande.

Och det är därför som (C) nu föreslår den nya anställningsformen studentmedarbetare.

Värderingar och resultat måste tydligare kopplas ihop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.