Medborgarkampen #3: Att få tänka själv

Trodde du att undervisningen i Sverige 2010 bedrivs på ett demokratiskt och opartiskt sätt utan propaganda för politiska partier? Det trodde nog jag med ett tag, men nu vet jag bättre.

Det är i och för sig ingen nyhet att undervisningen för nya svenskar är i särskilt behov av kvalitetshöjning men dagens inblick i verksamheten tar nog priset. I en diskussion om en politisk reform säger läraren efter en stund, upprört, till eleven ”men vi socialdemokrater har ju alltid stått för de idéerna!” – som svar på att eleven ifråga visade förståelse för en av regeringens reformer.

Jag skulle kunna ta fler citat men poängen tror jag framgår – lärare som (i offentligt finansierad verksamhet) inte bara talar emot en elev (istället för att resonera och stimulera kritiskt tänkande) utan också IDENTIFIERAR sig med ett politiskt parti och försvarar en partiståndpunkt. Inför öppen ridå och alla elever närvarande. Snälla säg mig att detta egentligen inte händer… med mina skattepengar!

House of Knowledge

Foto av suburbandk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.