Mycket händer i Huddinge

Det är full fart i Huddinge just nu, åtminstone är det lätt att uppleva det så från kommunpolitisk horisont. Många vill bo i vår kommun vilket ställer stora krav på samhällsservice som skola och omsorg. Samtidigt vill vi öka livskvaliteten för de som redan bor i kommunen idag. En omöjlig ekvation? Nej det får det inte vara!

Vi håller på att ta fram en ny Översiktsplan och i detta arbete ingår bland annat att titta närmare på hur varje lokalt centrum kan utvecklas. Vi lägger en ny grund för kommunens IT-strategiska arbete, vi höjer ambitionerna med ett nytt lekplatsprogram och vi bryter ny mark i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Vi skapar flera nya naturreservat. Vi utvecklar fler alternativ inom yrkesutbildningar, inviger nya fristående skolor och vi samarbetar med fastighetsägare och andra i våra två regionala stadskärnor Flemingsberg och Kungens kurva. Vi är en kommun som är känd för vårt sjukhus och intill detta ligger flera viktiga myndigheter och lärosäten.

Vad är viktigast för dig i allt det som händer? Några saker är för mig särskilt viktiga:

Mer hälsa och trygghet i skolan. Våra skolor presterar bättre nu än förut, åtminstone om vi tittar till exempel på gymnasiebehörigheten och meritvärden. Men alla mår inte bra i skolan, och vi ska inte tro att vi är immuna mot de samhällsproblem som våld och kränkningar som idag diskuteras mycket i media. Jag tror att vi måste öka våra insatser för hälsa och trygghet i skolan. Exakt vad det innebär går kanske inte att definiera för alla elever, eftersom behoven är olika, men helt klart måste varje skola ha beredskap och kompetens. All personal behöver utbildas i att hantera kränkningar, och när våld sker ska det hanteras som våld och inte något annat. Att få fler vuxna ute på rasterna kan också vara viktigt, och inte alla gånger helt lätt att få till när lärarna ska försöka använda sin tid på bästa sätt.

Ökat bostadsbyggande. Vi måste öka vår ambition att bygga bostäder, både för att det de facto behövs och för att det är klokare att planera i framkant, och där tror jag inte det finns några meningsskiljaktigheter i Huddingepolitiken egentligen. Eller ja, inte bland de flesta partierna i alla fall. Jag är glad av vi just nu förstärker vår planavdelning med extra resurser för att snabbare kunna ta fram färdiga planer så att chanserna ökar för genomförande. Sedan skulle jag vilja att vi satsade mer på träbyggande, av både miljömässiga, ekonomiska och estetiska skäl. Allmänt sett bör vi bygga högre där bostäder behövs, och undvika att bygga där andra värden är större.

Skydd för viktiga grönområden. Det finns en anledning till att göra detta som vi inte pratar om så ofta, och det är att vi människor mår bra av att ha nära till skog, och säkert till vatten också för den delen. Alltmer forskning visar hur viktigt detta är, och då ska vi vara rädda om de skogspartier som ger oss denna livskvalitet. Att bygga på höjden är ett sätt att kunna spara viktiga grönområden.

Ökad trygghet. Trygghet är ett av de viktigaste områdena för invånarna, det vet vi av våra enkätundersökningar. Trafiksäkerhet är en viktig del i detta, att våra barn ska gå säkert till och från skolan till exempel. Att hålla rent och snyggt är alltid viktigt, liksom att förbättra belysning och trivsel i stort. Det senare kan vi åstadkomma genom att göra det mer attraktivt för folk att samlas på gator och torg. Slutligen ska vi så klart motverka rekrytering till kriminella nätverk, en fråga som jag jobbar mycket med dagligdags.

Effektiv samhällsservice. Delvis handlar detta om e-förvaltning och smarta IT-system. Förstås. Kommunen ska vara nåbar 24 timmar om dygnet och det ska vara lättare att ha att göra med kommunen. Men det handlar även om en effektiv planering sett till hur föräldrar och barn kan leva sina liv beroende på hur vi planerar våra bostadsområden. Om vi missar att bygga en skola i ett expansivt område, då kommer samhällsnyttan av minska eftersom barnen får skjutsas långa avstånd. Om vi missar att förse våra nya gator med trottoarer så kommer olyckorna att öka, vilket inte alls är särskilt effektivt i ett samhällsperspektiv. Och vi måste bygga ut våra VA-system i de områden där avfall idag rinner mer eller mindre rakt ut i naturen, för detta skickar annars en nota till kommande generationer.

Ja mycket händer i Huddinge som sagt. Att vara en utvecklingskommun ger stora möjligheter, och vissa problem att lösa. Ovanstående är en reflektion över detta viktiga arbete – och jag är tacksam för att som kommunalråd få vara med och ta ansvar för det.

1 svar på ”Mycket händer i Huddinge

  1. Maria säger:

    Det låter bra det där, ska bara bli verklighet också 😉 men lycka till!

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.