Nettoinvandringen minskar – fler som bidrar behövs

ONSDAG 16 FEB

Ja det är rubriken på en artikeln i Dagens Samhälle 2011:6 sid 24. Bakgrunden är att trenden med ökad nettoinvandringen bröts 2010 samtidigt som Sverige behöver få in mer arbetskraft ”för att klara de framtida behoven på arbetsmarknaden”.

– Invandringen är nyckeln, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Arbetskraftsinvandringen utgör 25 % av den totala invandringen medan anhöriginvandringen är den som dominerar. Nu är det ju inte så att de som anhöriginvandrar inte kommer arbeta, men så ser det i alla fall ut i statistiken enligt artikeln. Arbetsförmedlingen säger sig dock inte ha tittat närmare på i vilken utsträckning som anhöriginvandrarna får jobb.

Sverige behöver fler som bidrar – inte färre. Ett steg i rätt riktning kan därför vara att göra det lättare för nya svenskar att gå yrkeshögskoleutbildningar.

1 svar på ”Nettoinvandringen minskar – fler som bidrar behövs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.