Nya företagare skapar nya jobb

Årets val står mellan skattehöjare och de som vill skapa nya jobb. Sverige har bättre ekonomi är övriga länder i Europa tack vare en varsam hantering av statsfinanserna. Finanspolitiska rådet avråder dock från nya dyra satsningar i stil  med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets löften.

Samtidigt är det helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft och vår sysselsättning att vi har fler människor i arbete. Valet står därför mellan de som pratar om att fördela och höja skatterna och de som liksom Maud Olofsson fokuserar på att skapa nya resurser och ge människor bättre möjligheter att starta företag.

Därför vill Centerpartiet

  • Avskaffa löneavgiften för egenföretagare och sänka arbetsgivaravgiften med 5 % för småföretagen
  • Göra det enklare för småföretagen att delta med anbud i offentliga upphandlingar
  • Halvera tjänstemomsen för i första hand restauranger, frisörer mm
  • Kraftigt öka anslagen till Ung Företagsamhet och införa mikrolån för unga med bra affärsidéer
  • Ge ungdomar rätt att teckna avtal om avstampsjobb med lägre ingångslöner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.