Nystartszoner förslag från (C) som brådskar

ONSDAG 6 APRIL

Annie Johansson bloggar om Centerpartiets förslag om nystartszoner som innebär att det blir billigare att anställa i utanförskapsområden i Sverige; detta utifrån en färsk rapport som författaren Li Jansson kommenterar:

”En framgångsrik frizon måste ha ambitionen att skapa Sveriges bästa företagsklimat. Frizonen måste utformas utifrån kunskap om hur företag växer och anställer snarare än den problembild som präglar respektive område. Att halvera såväl arbetsgivaravgifterna som kapitalskatten skulle få fart på företagsamheten och skapa arbetstillfällen.”

Med hjälp av satsningar på bland annat Nystartszoner kan vi i Huddinge och andra kommuner göra Sverige till ett riktigt Nybyggarland där människors egen kraft och förmåga tas tillvara genom både arbete och studier. Då krävs positiva attityder till invandrare, reformer för ökat företagande och strukturella satsningar för att lyfta områden som präglas av stort utanförskap (i form av t ex arbetslöshet). Det senare kan handla om infrastruktur, nya bostäder och satsningar för levande lokala centrum som höjer värdet av att leva i området.

De som har bra minne minns, som Annie skriver, att det var Centerpartiet som fick med Alliansen på denna fråga som fanns med i det program som Alliansen presenterade inför valet i fjol och som innehöll nio punkter för ökad integration. Där skrivs:

”Vår tanke är att i socialt utsatta områden erbjuda företag upp till en viss storlek skattelättnader i form av reducerade skatter och arbetsgivaravgifter. Detta om de är etablerade, bedriver verksamhet och anställer i området. En tänkbar konstruktion kan vara att beskattningen av vinster tas bort upp till en viss nivå och därefter ökas skattebefrielsen i förhållande till antalet nyanställda.”

Själv har jag bloggat om detta tidigare här och hoppas att satsningen görs så snart som möjligt men att man också tänker igenom geografin för de lokala utvecklingsavtalen som staten har tecknat med kommunerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.