Oacceptabelt att byggkostnaderna skenar iväg

Bristen på bostäder är stor i Stockholmsregionen och detta beror delvis på bristande konkurrens på bostadsmarknaden. Varför skulle annars byggkostnaderna skena iväg som de har gjort i Sverige? SVT Rapports granskning visar att kostnaderna för att bygga just bostäder har ökat med 21 % de senaste fem åren, att jämföra med 12 % i EU. Höga produktionskostnader är också största hindret för fler bostäder enligt en enkät från Boverket.

Detta duger inte, och det räcker förstås inte med att vara bra på miljövänligt byggande.

Här ett klipp från Boverket om byggandet efter finanskrisen, som också bekräftar att det byggs för lite, särskilt i storstadsområdena.

Jag tror att det vore bra med fler aktörer på byggmarknaden, gärna utländska, och då får man säkert också se över de byråkratiska processer som gäller för bostadsbyggande, ”från ax till limpa” där själva detaljplaneprocessen och tillgängligheten på byggklar mark är viktiga delar. Och varför inte också sänka momsen på bostadsbyggande?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.