Om ingångslöner

SÖNDAG 15 APRIL

Jag har inte skrivit särskilt mycket om ingångslönerna den senaste tiden trots att det har diskuterats livligt på andra håll, nu senast i samband med Handelsavtalet där DN tillskriver Annie Lööf en viktig insats. Dels för att jag tycker att mitt eget parti, Centerpartiet, borde har varit ännu tydligare kring vad vårt förslag konkret innebär, dels för att tonläget har varit så orimligt uppskruvat från en del håll.

Men skam den som ger sig, Centerpartiet driver alltjämt på för en ökad lönespridning vilket jag tycker är bra både för de som står och stampar utanför arbetsmarknaden och för de som skulle vara väl förtjänta av en löneökning. Observera att det senare handlar inte minst om mer individuell lönesättning, som jag ser det.

Det är rimligt att den som är oprövad istället för att fortsätta vara arbetslös får prova på ett jobb till en lägre lön. Det är ett sätt att minska arbetslösheten för de som har svårt att komma in, utbildning och annan praktik är andra sätt.

Samtidigt så är det t ex i Huddinge inte alls bara de unga som har svårt att få ett jobb, det gäller lika mycket de nyanlända som har svårt att visa upp det som de har med sig i ryggsäcken när de kommer till Sverige. Det kan också gälla andra personer, och det är här som jag hade önskat att Centerpartiets förslag skulle förtydligas.

Peter Andersson (S) tycker samtidigt det är hårresande att centerpartister tar åt sig äran för att sänkta ungdomslöner finns med i avtalsrörelsen, medan Helen Törnqvist (C) beskriver att alla har ett ansvar för att få ner ungdomsarbetslösheten. Medan Peter inte kan acceptera att det faktiskt är bättre för många att få ett lägre avlönat jobb än att vara arbetslös – vilket dagens undersökning i DN visar för den som tvivlade – så skriver Helen om att sänka trösklarna för unga.

Det är förstås två helt olika ingångar i frågan, och om man hade frågat Peter och Helen vad de tycker om ökad lönespridning så antar jag att svaren hade blivit olika. För den enskilde arbetslöse, ung som gammal, borde dock möjligheten till en lönekarriär vara nog så intressant som andra arbetsvillkor och där menar jag att sänkta ingångslöner borde kunna bidra till en bättre lönekarriär för fler.

Samtidigt intervjuar DN en kille, som via Gnosjöprojektet är på väg in på arbetsmarknaden tack vare ett slags ungdomslön, som på frågan ”Hur mycket är du beredd på att gå ner i lön för att få jobb?” svarar: ”Jag är beredd på att ge allt för att komma in.”

Det är inte svårt att förstå att han svarar så.

Andra som skriver är Mikael Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.