Om ”utsatta områden”

Idag skriver DN, med flera, om Skogås och andra områden som av polisen anses som ”utsatta”. Det tarvar några kommentarer och ett upprop till alla goda krafter att försöka fortsätta med allt det goda arbete som ni redan gör idag. En viktig brottsförebyggande insats är allt ideellt arbete inom idrotten och andra föreningar, och företag som ger ungdomar sommarjobb gör också en viktig insats.

För det första är jag övertygad om att de flesta invånare som bor i dessa områden inte upplever att det är farligt att bo där. Det tror jag kan förklaras med att den mesta brottsligheten är osynlig för de flesta av oss – så är det inte minst med den så kallade organiserade brottsligheten i våra kommuner. Bandidos som vi blev av med i Huddinge för ett tag sedan är ett, men långt ifrån det enda exemplet.

skogas

Bilden: Notis om Trygghetsnätverket i Skogås

För det andra, låt oss inte luras av denna rapport och tro att vi kan slappna av i andra områden. Enligt min mening har vi väl så allvarliga utmaningar i flera andra områden, och i vårt nya samverkansavtal med polisen och Brandförsvaret har vi särskilt lyft Vårby och Flemingsberg.

För det tredje, så är detta som sagt polisens bedömning på central nivå. Själv upplever jag inte att otryggheten i Skogås är så stor att området ensamt ska lyftas fram på detta sätt. Skogås sticker helt enkelt inte ut så mycket som man nu får intrycket av.

Klassificeringen är tredelad enligt följande ordning:

  1. Särskilt utsatta områden – störst problematik
  2. Riskområden – problematik emellan de båda andra grupperna
  3. Utsatta områden – lägre problematik

Skogås tillhör den sistnämnda kategorin, vilket alltså inte innebär att det som i dagarna skrivs om de särskilt utsatta områdena också gäller där. Men problematiken är tillräckligt allvarlig för att området ska vara det enda i kommunen som klassificeras som utsatt.

Man kan läsa mer om detta i en färsk rapport från NOA, Nationella Operativa Avdelningen. En bild över läget i Stockholm finns på sid 32 i rapporten, se bilden nedan som är lånad därifrån.

Läs även mer hos Tryggare Sverige som summerar rapporten bland annat så här: Aktörerna kan grovt delas i ett yngre och ett äldre skikt som till viss del knyts samman av släktskap. De yngre ingår vanligen i löst sammansatta kriminella nätverk centrerade kring ett fåtal tongivande personer. Deras brottslighet är mindre komplex och består ofta av narkotikaförsäljning till missbruksledet, stölder och inbrott i närområdet. De äldre är mer strukturerade och är involverade i mer organiserad brottslighet såsom avancerade stölder och organisering av narkotikatillförseln till områdena.

Utsatta områden i länet

Som synes är Skogås ett av flera utsatta områden. Definitionen lyder: ”Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de  kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.” Därefter exemplifieras i definitionen med påtryckningar, hot, utpressning, narkotikahandel eller utåt agerande missnöje med samhället.

Slutsatsen, enligt polisens egen rapport, är otrygghet och ovilja att anmäla brott. Detta ska verkligen tas på allvar och jag önskar att vi kan utveckla en lokal samverkan där flera aktörer i området kan delta, inte minst kommun och fastighetsägare.

Att poliskontoret i Skogås har lagts ner behöver inte vara negativt eftersom det ersätts med en polisstyrka som jobbar i team inom Lokalpolis Huddinge och som ska ha förmågan att jobba där det behövs. Därför finns det skäl att förvänta sig att polisen ökar sin närvaro i Skogås.

Här är några saker som jag tycker är viktigt att fortsätta jobba med:

Välkommen att engagera dig för ett tryggare Skogås!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.