Ranking New York #3 – Samordning samordning samordning

TISDAG 18 OKT

Under studiebesöken i New York med Tryggare Sverige fick vi se flera lyckade exempel på god samordning mellan offentliga och privata aktörer. Det gäller att inte ha några skygglappar för att samarbeta över gränserna, och jag tycker vi måste bli bättre på detta i Sverige. Ta samarbete med företag som vill stå för sponsring t ex – en kommun som Huddinge måste kunna hitta former för att ge utrymme för samverkan med privata företag också genom sponsring. Drivkraften att få bidra till något projekt bör vi bejaka, inte hindra.

Ett superintressant exempel är business improvement districts som det numera finns väldigt många av i New York. Det finns en del skrivet om detta och modellen innebär att fastighetsägare samverkar konkret för att öka attraktiviteten i ett område, även med gemensam finansiering av olika tjänster som kompletterar det offentliga såsom sophämtning och trygghetsvakter.

Metrotech BID i Brooklyn var ett sådant område som vi besökte, och det har bidragit till att lyfta denna del av ”downtown Brooklyn” med ny park och framför allt nya byggnader för olika företag. Pete, som är fd polis och som jobbar för BID Metrotech, berättade att detta område var underutvecklat på 1990-talet och med stor otrygghet pga skjutningar mm. Nu har de 27 personer som patrullerar området och som inte bara håller rent utan som samverkar med skolor vid problem och i stort hjälper till där det behövs. Uppgifterna för personalen är främst trygghet och renhållning; BID sätter t ex upp egna papperskorgar. Inte alla BID har sådana resurser förstås, men grunden i alla fall är det som fastighetsägarna kommer överens om att utveckla.

En majoritet av fastighetsägarna i ett område måste vara för att bilda ett BID, och minoriteten kan enligt den lagstiftning som finns inte stoppa bildandet. Därefter sker finansiering ofta i relation till totalyta fastigheter i området.

Sverige har ingen lagstiftning på området men samverkansmodellen för tryggare närområden är ändå något vi kan ta med oss hem för att jobba inte minst brottsförebyggande. I Huddinge finns alla möjligheter till sådan samordning!

1 svar på ”Ranking New York #3 – Samordning samordning samordning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.