Stadsnära odling ökar livskvaliteten i Huddinge

TISDAG 5 JULI

Det pågår planer för att förbättra entrén till Skogås, läs planhandlingarna här. Syftet med planen är att bereda vägen för en hantverksby, eller som det också står i handlingen ”små industrier”, och självklart är jag som centerpartist positiv till fler arbetsplatser inte minst för små företag – också i Skogås. Efter sommaren kommer samhällsbyggnadsnämnden att hantera frågan och en viktig del blir då att läsa igenom alla remissvar. En förening som är orolig över planerna är Beatebergs jordlottsförening som är en odlingslottsförening belägen precis vid entrén till Skogås, dvs vid rondellen där Huge Fastigheter AB nu bedriver verksamhet i fd brandstationens lokaler.

Jag träffade föreningen förra veckan och tog några bilder.

Centerpartiet anser att närodling av det här slaget är värdefullt. Stadsnära grönområden över huvud taget måste vara av hög kvalitet i Huddinge för att bidra till människors livskvalitet. I det här fallet tillför verksamheten dessutom naturliga värden i form av t ex läkeväxter, insektsliv, nyttoväxter och vackra blommor.

Den grundläggande frågan för entré Skogås är rimligen vilken typ av entré vi vill ha och vilken bild av Skogås som besökarna ska få. Och hur vi kan tillgodose både behovet av mark för entreprenörer och för gröna stråk.

I vintras användes för övrigt också delar av området till ett snöupplag vilket vi tyvärr fortfarande kan se konsekvenserna av i form av relativt stillastående vatten som luktar illa samt stora grushögar:

Men i själva odlingsområdet är det just nu högsäsong!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.