Svag argumentation av Engström (M) om lagstadgad heltid

SÖNDAG 23 SEP

Idag skriver arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) att en lagstadgad rätt till heltid inom offentlig service skulle ”allvarligt utmana den svenska modellen och parternas möjlighet att sätta upp ramarna för arbetsmarknaden”. Jag tycker det är en ganska svagt svar som argumentation från fackförbundet Kommunal. Det måste väl finnas bättre motargument?

Jag är nämligen inte själv övertygad om att en lagstadgad rätt till heltid är det enda som behöver för att st’rka”de offentligt finansierade områdena”, för att citera Kommunals Annelie Nordström.

Nordström formulerar problemet så här: ”Det leder till att många kvinnor jobbar deltid eller till och med inte alls, under stora delar av livet.” Men, till att börja med, att hälften av Kommunals medlemmar jobbar deltid betyder inte att de alla vill jobba heltid – en sådan siffra hade varit  intressant.

Det är en otroligt viktig utmaning för kommunerna att bli attraktiva arbetsgivare inom sektorn äldreomsorg. Fler duktiga personer kommer att behövas och driftiga och initiativrika människor kan nog knappas äldreomsorgen få för mycket av.

En invändning jag dock har mot att ge rätt till heltid är att Kommunal i första hand går sina medlemmars ärenden, naturligtvis. Vem tar upp problemet med timvikarier, som kanske inte alltid är medlemmar i Kommunal, som riskerar att bli ett slags B-lag på arbetsplatsen utan samma rättigheter som de fast anställda? Vem driver frågan om att dessa personer ska slippa att jobba på kortvariga scheman (om de alls har scheman) år efter år? Hur prioriterat är det för Kommunal att minska personalomsättningen, för de äldres skull, genom att arbeta för att fler timvikarier ska få en ”fastare” anställning?

Min uppfattning är att kommunerna generellt sett har en bit kvar tills de blir attraktiva arbetsgivare, och att minskad personalomsättning genom bättre villkor för timanställda är ett nog så viktigt område som att ge de tillsvidareanställda rätt till heltid. Ett annat sådant område är att stärka ledarskapet inom äldreomsorgen, och att skapa en tydlig tillsyn över alla verksamheter, oavsett privat eller kommunal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.