Sverigestudien – årets mest underskattade studie?

LÖRDAG 4 JUNI

Nyligen presenterades Sverigestudien och jag hade själv möjligheten att få en kort presentation av Martin Sande på ett seminarium. Med tanke på resultatet i studien är det förbluffande hur lite uppmärksamhet som studien har fått. Jag hittar inte en enda (!) referens i tidningarna och även om det skulle finnas någon är det nog korrekt att säga att de flesta har valt att inte kommentera den alls. Det lilla jag vet om studien är tillräckligt för att vilja lyfta fram den här på bloggen – inte för att alla rön är sanna nödvändigtvis utan för att den försöker bidra till att utveckla Sverige genom att sätta fingret på rådande värderingar.

Metoden består i att be människor att med värdeord beskriva sin arbetsplats, hur samhället fungerar mm. Förutom att studien görs open source till 100 % så är innehållet i studien ett försök till att definiera något så svårfångat som den svenska kultur- och värdegrunden. Läs även på sverigestudien.se . 2011 års mätning har fem viktigare resultat:

Kreativiteten minskar till följd av ökad yttre press och ärligheten faller på såväl privat som organisatorisk nivå i årets studie. Begreppet ”kund” eller ”brukare” är frånvarande i svaren och till skillnad från andra länder präglar detta, enligt studien, såväl den faktiska som den önskade den rådande kulturen i Sverige. ”Den självgoda arbetsplatsen med fokus på ett rikt inre liv frodas” säger Martin Sande i presentationen.

Nedan en bild på hur svaren ser ut när det gäller vad som präglar arbetsplatsen. Slutsatsen är att kreativiteten saknas och att vi generellt sett anpassar oss efter yttre förändringar. Om detta stämmer har vi alla, såväl i privat som offentlig sektor, en hel del att jobba med!

Värdeorden (svaren) i studien kopplas också till ett schema över ”samhällsmedvetande” vilket innebär att de ord som människor använder som svar tolkas som ett tecken på vilken ”medvetandenivå” som vi befinner oss på, generellt sett.

Studiens slutsats är att nånannanismen råder i Sverige och att svenskarna inte i tillräcklig utsträckning är kreativa och vill finna nya lösningar på nya problem tillsammans. Man förväntar sig lösningar från andra men tänker inte bidra själv utan ser till sina egna intressen främst.

Studien kastar möjligen också ett nytt ljus på förra blogginlägget om ungdomarnas bristande demokratiska värderingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.