Någon måste börja prata om Alliansens idéer

FREDAG 6 MAJ Idag skriver min kommunalrådskollega Magnus Andersson m fl på DN Debatt att Alliansen behöver förnya sin politik på flera områden för att bli mer relevant för väljarna i förnyelsen av Sverige. Jag välkomnar verkligen artikeln, som lyfter fram jobben och ekonomin, integrationen, rätts- och välfärdspolitiken. Likväl så kvarstår efter läsning mer konkreta …