SvD Brännpunkt: ”Sämre polis med ännu mer centralisering”

Idag skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige på SvD Brännpunkt om den kommande polisomorganisationen. Han menar att både forskning och empiri från andra länder visar att det är fel väg att gå att centralisera polisens funktioner, även om det finns poänger med vissa centrala funktioner. Jag delar i stort Magnus Lindgrens uppfattning och …