SvD Brännpunkt: ”Sämre polis med ännu mer centralisering”

Idag skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige på SvD Brännpunkt om den kommande polisomorganisationen. Han menar att både forskning och empiri från andra länder visar att det är fel väg att gå att centralisera polisens funktioner, även om det finns poänger med vissa centrala funktioner.

Jag delar i stort Magnus Lindgrens uppfattning och jag har skrivit bland annat om idén att förankra lokala poliser på SvD Brännpunkt nyligen, på bloggen kommenterade jag det här. Jag kommer vid Centerpartiets partistämma i slutet av september att argumentera för att Centerpartiets vision om en lokalt förankrad polis (som vi beslutade i mars i år) ska konkretiseras genom bland annat steg mot kommunal polis och val av lokala polischefer. En verklighetsskildring av det här med lokal polis ges också av Fredrik Antonsson.

Magnus Lindgren skriver:

”De enskilt viktigaste åtgärderna för att utveckla svensk polis handlar om en tydlig ledning och styrning från den högsta toppen samt uppdelning av verksamheten i flera olika ”resultatenheter”.

Här finns det stora lärdomar att dra från andra länder, inte minst USA där brottsligheten minskat markant under de senaste 20 åren. I New York har den anmälda brottsligheten minskat med cirka 80 procent sedan 1990-talets början.”

Han har förstår helt rätt i detta och jag är glad att den här debattartikeln kom in och att diskussionen därmed fortsätter. Ska vi ha en polis som är närvarande lokalt så krävs också en del förändringar, och det är då INTE i första hand att centralisera polisen och kraftigt minska invånarnas insyn via valda politiker. Så som man nu planerar att göra.

För min egen del fokuserar jag just nu på en ”trygghetsturné” med Centerpartiet i Stockholmsregionen för att samtala med just lokal polis om den verklighet som de dagligen möter. Mer om detta kommer på bloggen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.