Mer trygghet? Centerpartiet är alternativet

Ja det blir allt tydligare att det är Centerpartiet som presenterar tydliga, konkreta och önskvärda reformer för ökad trygghet, med fokus på polisens roll i lokalsamhället. Senast idag presenterar Annie Lööf och Johan Hedin en rad förslag. Viktigast bland allt detta är följande insikt: Svensk polis behöver fler insatser för att vara lokalt närvarande genom …