Mer trygghet? Centerpartiet är alternativet

Ja det blir allt tydligare att det är Centerpartiet som presenterar tydliga, konkreta och önskvärda reformer för ökad trygghet, med fokus på polisens roll i lokalsamhället.

Senast idag presenterar Annie Lööf och Johan Hedin en rad förslag.

Viktigast bland allt detta är följande insikt: Svensk polis behöver fler insatser för att vara lokalt närvarande genom sitt brottsförebyggande arbete. I reformen som pågår finns goda ambitioner, men det räcker inte hela vägen utan mer hjälp och förändrade regler från Riksdagen och Rikspolischefen.

För egen del har jag förmånen att vara ledamot i Regionpolisrådet för Stockholm och Gotland, och så sent som idag diskuterade vi de önskemål som lokalpolischeferna har framfört i en färsk rapport. Det finns helt klart goda chanser till förbättring, men dessa chanser måste också tas tillvara!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.