Antidemokratiska demokratiregler

Det är spännande med demokrati bland annat eftersom det går att lägga in så mycket i begreppet. Är det verkligen demokratiskt att på förhand enas om en regel som säger att språkrören för exempelvis Miljöpartiet får sitta kvar under maximalt nio år? Alla tror jag förstår varför den här regeln finns men jag kommer inte …