Om Kista kan så kan väl Huddinge?

MÅNDAG 27 AUG Idag kan vi i DN läsa om planerna för bostadshus i Kistaområdet, varav det högsta (Kista torn verkar arbetsnamnet vara) når 40 våningar. Det är faktiskt inte långt från de planer som Centerpartiet i Huddinge har presenterat för framtidens Kungens Kurva för att tillföra området något helt nytt och en delvis annan …