Om Kista kan så kan väl Huddinge?

MÅNDAG 27 AUG

Idag kan vi i DN läsa om planerna för bostadshus i Kistaområdet, varav det högsta (Kista torn verkar arbetsnamnet vara) når 40 våningar. Det är faktiskt inte långt från de planer som Centerpartiet i Huddinge har presenterat för framtidens Kungens Kurva för att tillföra området något helt nytt och en delvis annan identitet. En grov skiss på ”Kungsskrapan” hittar du här.

– Det känns spännande att kunna visa att det går att bygga 40 våningar med bostäder. Många projekt som det talats mycket om har stannat vid att bygga betydligt lägre, säger Birgitta Seeman från Borätt i artikeln.

Att bygga högt där det är ont om mark är bland annat ett sätt att spara på grönytor, vilket är en av anledningarna till att Centerpartiet i Stockholms stad har föreslagit en rad olika höga byggnader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.