Centerpartiets arbete ger resultat – Ostlänken blir verklighet

ONSDAG 29 AUG

I samband med en tågresa till Linköping berättade idag Annie Lööf att regeringen gör en satsning på den så kallade Ostlänken, vilket innebär snabbtåg mellan Stockholm och Linköping.

Detta är en järnvägssatsning som knappast skulle ha blivit av utan Centerpartiets hårda arbete under lång tid. Det är ett steg mot mer hållbara transporter och ett exempel på hur Centerpartiet påverkar i regeringen. Minns bara Centerpartiets prioriteringar inför dessa budgetförhandlingar: ”Att rusta upp järnvägsnätet hör också till en av våra prioriteringar. Det är viktigt att vi har ett robust järnvägsnät för både arbetspendling och gods i hela landet.”

Minns också att Anders Borg för två år sedan dömde ut Ostlänken helt.

– Det är viktigt för Centerpartiet att binda ihop stad och land och att minska pendlingsavstånd. Därför är det glädjande att byggandet av Ostlänken kan bli en verklighet. Detta är en viktig Centerfråga,  säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf i en kommentar.

Totalt är det 55 miljarder som ingår i denna järnvägssatsning varav Ostlänken är en viktig del. De andra är ökad satsning på underhåll (äntligen) och nya spår mellan Borås och Göteborg. Läs i SvD, DN, SvD.

För oss i Huddinge betyder detta att vi kommer närmare världen eftersom Skavsta flygplats är en av de tänkta stationerna länga Ostlänken. För Sverige betyder det att Alliansregeringen fortsätter investera ikapp de stora hål i budgeten som Socialdemokraterna lämnade efter sig 2006. Vi minns att Alliansregeringen med Centerpartiets infrastrukturminister Åsa Torstensson i spetsen 2010 presenterade en historisk satsning på infrastruktur där nästan 500 miljarder kronor kunde satsas på infrastrukturen mellan 2010 och 2021. Dagens beslut är, vad gäller järnväg, ett steg i denna riktning.

Under hösten återkommer regeringen med infrastrukturpropositionen.

Läs mer hos: Centerpartiet, Alliansen, Rickard Nordin (C), Staffan Danielsson (C), Karl Henriksson (KD), Mikael Andersson (C).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.