Åtgärdsprogram klart för Huddinges exploateringsfastigheter

Det som har kommit fram kring exploateringsfastigheterna i Huddinge kommun visar att reglerna inte har följts och det är helt oacceptabelt. Det får aldrig finnas någon som helst förmån eller gräddfil till dessa fastigheter för kommunanställda. Därför vidtar vi nu en rad åtgärder omgående. Bland dessa åtgärder finns att säga upp alla hyreskontrakt med för …