Åtgärdsprogram klart för Huddinges exploateringsfastigheter

Det som har kommit fram kring exploateringsfastigheterna i Huddinge kommun visar att reglerna inte har följts och det är helt oacceptabelt. Det får aldrig finnas någon som helst förmån eller gräddfil till dessa fastigheter för kommunanställda.

Därför vidtar vi nu en rad åtgärder omgående. Bland dessa åtgärder finns att säga upp alla hyreskontrakt med för låga hyror och att sälja de hus som vi inte har ett strategiskt behov av.

Det är oseriöst att som Marica Lindblad (MP) nu gör försöka skylla allt på nuvarande politisk majoritet, det är att göra det väldigt lätt för sig. Även Marica har ett stort ansvar för att problemen har uppkommit, eftersom 51 av de 53 fastigheterna hyrdes ut redan innan den nuvarande majoriteten tillträdde 2006.

För min egen del vill jag gärna ta mitt ansvar. Som ledamot i kommunstyrelsen har jag ett ansvar för att se till att regler inte bara finns utan också följs. Det gäller förstås alla i kommunstyrelsen.

Häromdagen kom rapporten om granskning av rutiner och arbetssätt för de hus Huddinge kommun hyr ut. Läs rapporten här.

Sammanfattningsvis genomför vi nu omgående följande åtgärder:

Samtliga hyresavtal med fel hyra sägs upp.
En skattejurist kopplas in för hjälp med hantering av eventuell förmånsbeskattning. Alla relevanta uppgifter kommer att lämnas till skatteverket.
Samtliga hus som kommunen hyr ut gås igenom och beslut fattas om de ska säljas eller behållas. Endast hus som är av strategisk betydelse ska behållas.
Inga nya uthyrningar sker i nuläget.
Inga nya renoveringar sker i nuläget.
Extern fastighetsförvaltare utses omgående för befintliga hus för att hantera akuta åtgärder. Förvaltaren kommer också sköta kontakterna med hyresgästerna.
Ett arkivsystem upprättas för handlingar rörande respektive hus.
Tydligare riktlinjer mot jäv tas fram.
Uppdrag ges om ytterligare revisioner inom närliggande verksamhetsområden.
Ett program som rör kultur- och värdegrundsfrågor tas fram.

Dessutom görs fler granskningar samtidigt för att upptäcka och åtgärda eventuellt andra brister i rutiner som kan finnas i kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.