Ranking New York #6 – Brottsofferstödet

TISDAG 11 OKT Ett område som troligen imponerade en del på många av de cirka tjugo deltagarna i Tryggare Sveriges studieresa till New York nyligen var det stöd till brottsoffer som Office of Victim Services (OVS) ger. De är en delstatlig myndighet med ett tjugotal anställda och som servar hela delstaten New York med stödmöjligheter …