Ranking New York #6 – Brottsofferstödet

TISDAG 11 OKT

Ett område som troligen imponerade en del på många av de cirka tjugo deltagarna i Tryggare Sveriges studieresa till New York nyligen var det stöd till brottsoffer som Office of Victim Services (OVS) ger. De är en delstatlig myndighet med ett tjugotal anställda och som servar hela delstaten New York med stödmöjligheter av olika slag, inklusive ekonomisk ersättning.

Medarbetarnas engagemang gick det verkligen inte att ta miste på vid detta besök. Vi fick lyssna till historien om hur brottsofferrörelsen växte sig stark i USA under 1970- och 80 talen, med Victims of crime Act 1984 som en viktig milstolpe.

OVS motsvarighet finns numera i hela USA och kan även täcka upp för det som inte täcka av försäkringsbolag, även pengar vid t ex rån. Sjukhus kan också fakturera direkt till OVS i vissa fall och OVS har också egna möjligheter att ge kvinnor husrum. Det förebyggande arbetet blir allt viktigare, menade företrädarna. Vad jag menade inledningsvis med att detta skulle möjligen imponera på en svensk deltagare är myndigheternas direkta ansvar för brottsoffer och den väl utbyggda stödverksamheten.

1 svar på ”Ranking New York #6 – Brottsofferstödet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.