Utveckla den lokala polisen i Haninge, istället för centralisera

Idag har jag och Raymond Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Haninge, en artikel i tidningen Mitti Huddinge som kritiserar planerna på flytt av arrest och kriminaljour från Haninge till Flemingsberg. Anledningen är att denna koncentration av funktioner går emot vår vision om en lokalt förankrad polis, samtidigt som vi ser flera andra nackdelar med förslaget. …