Utveckla den lokala polisen i Haninge, istället för centralisera

Idag har jag och Raymond Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Haninge, en artikel i tidningen Mitti Huddinge som kritiserar planerna på flytt av arrest och kriminaljour från Haninge till Flemingsberg. Anledningen är att denna koncentration av funktioner går emot vår vision om en lokalt förankrad polis, samtidigt som vi ser flera andra nackdelar med förslaget.

Mitt Huddinge om lokal polis i Haninge med Christian Ottosson och Raymond Svensson, Centerpartiet

I artikeln lyfter vi bland annat fram att andra exempel på centraliseringar i landat inte har infriat förväntningarna på effektiviseringar, och att Haninge som regional stadskärna behöver ha en fullvärdig polisstation.

Följ även Facebookgruppen i frågan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.