Utveckla istället för avveckla lokala polisen

Just nu pågår en intensiv diskussion om framtiden för polisstationen i Haninge. Som centerpartist är det ganska självklart att en lokal polisstation ska utvecklas istället för att som nu bitvis avvecklas. Det är inte ett steg i rätt riktning.

Det är arresten och kriminaljouren som löper risk att flyttas till Flemingsberg, utifrån de analyser som polisledningen på Södertörn har gjort. Allt tyder på att polismästaren också kommer att fatta ett sådant beslut, vilket jag dock inte vill föregå.

Jag är själv representant i polisnämnden på Södertörn och har fört fram kritiska frågor kring det underlag som används. Tillsammans med Centerpartiets gruppledare i Haninge, Raymond Svensson, har jag också skrivit en artikel i frågan. Den kritiska skrivelse som lades fram för polisnämnden vid mötet den 16 april står jag också bakom.

Vad det handlar om är att polisorganisationen måste bli mer lokalt förankrad. Polisens lokala närvaro är mycket viktig. Även om andra funktioner blir kvar i Handen vore det ett steg i fel riktning att centralisera detta till Flemingsberg. Handen är en av de regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen. I takt med att staden växer kommer förstås behovet av en fullvärdig polisstation att öka.

  1. För det första behöver polisen i hela landet bli mer lokalt närvarande. Även om övrig polisverksamheten blir kvar är det en signal om motsatsen till en lokalt förankrad polis. I tider när polisen i hela landet omorganiseras borde fokus flyttas från att försvaga lokala enheter till att effektivisera själva organisationen hos polisen.
  2. För det andra menar vi att den ekonomiska besparingen av flytten kommer att bli högst begränsad. De personalresurser som krävs för att bemanna en arrest motsvarar inte, så som vi uppfattar det, någon betydande ekonomisk insats. Dessutom jobbar arrestpoliserna även med andra uppgifter som ändå måste utföras.
  3. För det tredje finns det flera exempel på hur polisorganisationen i landet har försökt att centralisera funktioner som till exempel kriminaljourer och kommunikationscentraler. Vår uppfattning är inte att detta har varit av godo. Tanken med en kriminaljour är vanligen att den ska kopplas in direkt när brott sker, och det finns alltid en risk att lokalkännedomen minskar vid en centralisering.

Jag har också noterat att det finns en livaktig Facebookgrupp i frågan.

Läs även Robert Noord i frågan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.