Nybyggaranda: galleria eller mystorg?

Som centerpartist gillar jag att prata om nybyggaranda.

Det betyder för mig en vilja att förbättra, att tänka nytt, att skapa en bättre framtid tillsammans med nära och kära. Nybyggaranda är skillnaden som gör att vi lyfter som individer, rycker upp oss och fixar nåt bättre. Kreativitet och god vilja.

Vilken stadsmiljö är den mest kreativa? Jag tar en ögonblicksbild när jag går genom Sickla köpcentrum, eller kvarter som man hellre vill kalla det. Är det så här långa, raka och likformiga stråk som ger nybyggaranda?

20130503-094113.jpg

I Centerpartiet i Huddinge gillar vi att tala om nybyggaranda. Det kan handla om bättre mottagande av nyanlända invandrare, bättre bemötande till småföretagare som vill etablera sig i kommunen eller mer entreprenörskap i skolan.

Men det handlar också om att bygga mer hållbara städer, som inte riskerar att bli ensidiga därför att vi politiker inte ställt rätt krav från början.

Sickla köpcentrum, förlåt köpkvarter, är möjligen inte ett helt ensidigt område. Men det behövs en blandning av bostäder och handel, en strävan efter att inte bara bereda vägen för de stora kedjorna och ett mod att bryta mot den funktionsuppdelade staden som vi lever med i Sverige sen fyrtio år tillbaka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.