Tjänstesektorn bär upp ekonomin – utveckla RUT!

Konjunkturinstitutet publicerar idag en rapport där man konstaterar att tjänstebranscherna ”spelar en ovanligt viktig roll i den här återhämtningen”. Arbetslösheten beräknas toppa detta och nästa år på 9 procent, något lägre än tidigare beräkningar. DN skriver att det är i tjänstesektorn som de nya jobben just nu skapas och där tillväxten är bäst. Det är …