Annie: "Den tredje sektorn måste få växa"

LÖRDAG 13 AUG Annie Lööf skriver idag på GP om hindren i Sverige för många människor att kunna jobba och leva på en lön. Hon beskriver det som att vi har ”en olycklig kombination av både rigid arbetsrätt och höga ingångslöner” vilket drabbar ungdomar och invandrade. Och hon efterlyser ett starkt civilsamhälle som kan vara …