Finansekonom eller classe française? Var god välj!

Igår offentliggjorde Skolverket vilka ytterligare tio spetsutbildningar som godkänns för riksrekrytering inom ramen för försöksverksamheten som pågår mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2014. Glädjande nog fanns även denna (andra) gång ett stort intresse och många sökanden, av vilka alltså tio valdes ut. Vad sägs t ex om ett specialutformat gymnasieprogram vid Tumba gymnaisum …