Trygghet i skolan i fokus på Brottofferveckan

När Brottsofferveckan genomfördes för första gången i Sverige hade jag själv möjligheten att som kommunalråd med ansvar för det brottsförebyggande arbetet i Huddinge vara en av de inbjudna talarna. Tryggheten i skolan var temat och förutom jag själv var även lärare och polis inbjudna.

Trygghet i skolan, brottsofferveckan 2013. Christian Ottosson.
Trygghet i skolan, brottsofferveckan 2013. Christian Ottosson.

Brottsofferveckan genomfördes av Tryggare Sverige och bjöd på en rad intressanta diskussioner. Vårt samtal om trygghet i skolan tycker jag själv var särskilt intressant, eftersom vi hade möjlighet att diskutera utifrån den bok som Matilda Rangborg har skrivit om elevers utsatthet.

Vid sidan av sitt uppdrag att ge eleverna kunskaper ska även skolan bidra till att uppfostra eleverna till trygga människor. Det innebär att skolan ska arbeta för att minska våld och andra kränkningar så att ingen elev skadar någon annan. Några saker som är viktiga är ett systematiskt arbete med att mäta och motverka kränkningar, att underlätta elevinflytande och att garantera tillräckligt många vuxna i skolan.

Nedan ett av flera videoklipp från mitt eget deltagande:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.