Tryggheten går först – Centerpartiet levererar

I dagarna skriver Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, om ökad trygghet genom satsningar mot inbrott, tillsammans med Allianskollegorna. Jag välkomnar detta, eftersom inbrotten hör till de brott som tyvärr sällan lyckas utredas fullt ut.

I Huddinge har vi gjort en rad viktiga insatser de senaste åren för att öka tryggheten. Det kan vara bra att påminna om detta nu när valrörelsen närmar sig och oppositionspartierna framför allt som de skulle vilja ha gjort (om dom bara hade kommit på tanken). Här är bara några exempel på vad Centerpartiet och den politiska majoriteten har åstadskommit i Huddinge:

  • Tagit ett helhetsgrepp mot organiserad brottslighet
  • Gjort oss av med Bandidos etablering i Huddinge
  • Skapat oss bättre kunskap genom egna trygghetskartläggningar
  • Kraftigt ökat antalet hushåll som är knutna till grannsamverkansföreningar
  • Ökat stödet till Grannstöd Huddinge, som är en förening som kompletterar grannsamverkan med två bilar i drift
  • Kraftigt ökat resurserna till vårt lokala Brå
  • Uppvaktat länspolismästaren om behovet av nytt poliskontor i Flemingsberg
  • Startat arbetet med ett helt nytt samverkansavtal med Polisen
  • Startat sociala insatsgrupper för att få ungdomar att kliva av den kriminella banan
  • Permanentat Barnahuset som ger stöd till barn som blivit utsatta i nära relationer

Som ordförande för Huddinge Brottsförebyggande råd är jag stolt över allt det här. Men vi behöver självklart göra mer.

Centerpartiet i Huddinge kommer att kämpa för detta, och vi presenterar hela tiden nya idéer för att göra Huddinge tryggare. Till exempel sommarjobb för ökad trygghet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.