Ljusdesign förnyar gångtunneln mellan Skogås och Trångsund

Idag inviger vi den nya gångtunneln som förbinder Skogås och Trångsund! Det är en satsning för både trygghet och jämställdhet och är ett resultat av projektet Ljusdesign i offentliga miljöer som startade 2013.

Tunneln under järnvägen och bilvägen förbinder de både områdena. Skogås på ena sidan med bostadshus, Trångsund på andra sidan med idrottsanläggningen på Mossen. Man kan se det som den tunnel det är, men man kan också se det som en bro mellan båda dessa områden.

  
Satsningen är en demokratiinsats, dels för att 13 ungdomar från Skogås-Trångsunds FF har varit med och utformat tunneln, dels för att det förstärker länken mellan båda områdena.

Satsningen är en trygghetsinsats, eftersom det framkom i undersökningar att detta faktiskt har varit den mest otrygga platsen i området. Ingen ska behöva vara rädd för att gå i tunneln.

Satsningen är också en jämställdhetsinsats, eftersom det framför allt underlätta för tjejer och kvinnor att passera, dvs de som oftast har upplevt den här platsen som otrygg.

  
Vid flera tillfällen har ungdomarna fått beskriva hur de upplevde att röra sig genom tunneln och de skissade på förslag för hur de kan upplevas mer trygga och trivsamma. De har experimenterat med olika typ av ljus i tunneln, och modeller byggdes upp där ungdomarna med hjälp av färg, föremål, glitter tog fram idéer för hur tunnlarna kunde gestaltas.

Läs mer om projektet hos Huddinge kommun

Vi i kommunen har tagit detta initiativ med start i det riktiga uppdraget som handlade om att använda ljusdesign i den offentliga miljön – en fråga som Centerpartiet i Huddinge jobbar med.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.