Valfrihet är av godo – även för sfi

I dagarna diskuteras sfi-utredaren Christer Hallerbys förslag livligt då han har presenterat utredningsbetänkandet ”Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning”. Läs artikeln på DN Debatt. Se presentationen här: SVT play.

Det mest uppmärksammade förslaget gäller en sfi-peng, vilket Socialdemokraterna genast krävde skulle kastas i papperskorgen. I SVD uppges Ibrahim Baylan (S) tycka att ”det är fel att människor som knappt kan prata svenska ska få ta ansvaret för sin SFI-utbildning och varnar för att det kommer att locka lycksökare till SFI-anordnarna.” Vad gäller det första tycker jag att studenterna kan få välja utförare själv, eftersom jag vet att det i många kommuner finns en mycket liten eller ingen valfrihet om man till exempel är missnöjd med den undervisning som man får. Vad gäller den andra invändningen så tycker jag att privata utförare ska få finnas inom sfi liksom inom annan välfärd, precis som vi i Huddinge redan idag till exempel har flera privata utförare av sfi.

Den som säger nej till privata utförare borde också i konsekvensens namn föreslå att alla upphandlingar av sfi som pågår runt om i kommunsverige avskaffas. Jag har dock inte hört något sådant förslag på ett tag.

Jag tycker inte att regeringen ska göra som Baylan föreslår utan ta fasta på förslagen i utredningen och göra verklighet av dem. Särskilt gäller det förslaget att uppgradera sfi som studieform och föra det samman med vuxenutbildningen, eftersom det också förhoppningsvis skulle innebära att studenterna skulle få studiemedel för att studera.

Hallerbys förslag i korthet i DN-artikeln:

Större flexibilitet

Sfi-peng

Samordnad upphandling

Kombinera sfi och komvux

Slå ihop sfi med komvux

Alldeles oavsett vad som händer med utredningens förslag finns det viktiga saker som varje kommun kan göra redan här och nu. Framför allt att bredda utbudet av sfi-utbildningar så att det bättre passar den erfarenhet och kunskap som varje ny svensk har med sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.