Vår polis måste vara lokalt förankrad

MÅNDAG 15 OKT

Idag skriver jag på DN Debatt att den svenska polisen måste vara lokalt förankrad för att kunna lyckas med sitt uppdrag. Jag fick idén att skriva artikeln när jag läste rikspolischefen Bengt Svenssons artikel och den är också publicerad som en replik på denna.

Jag skriver bland annat:

Rikspolischefen säger sig vilja fokusera på den lokala förankringen då den är ett av tre områden dit han vill fokusera förändringsarbetet. Men det är dock förvånansvärt oklart i artikeln hur den nya polisorganisationen ska infria förväntningarna på en mer lokalt förankrad polis. Där menar jag att rikspolischefen blir oss svaret skyldig.

Självklart behövs en tydlig nationell styrning av gränsöverskridande brottslighet. Inte desto mindre är merparten av brotten så kallade vardagsbrott, där den lokala polisinsatsen är helt avgörande. Om polisen ska lyckas klara ut fler brott så krävs ett bra samarbete med grannar, föreningar, företag och andra aktörer.

Det som jag reagerade över med Svenssons artikel var just bristen på tydliga besked om vad den nya polisorganisationen – efter kommande polisreform, läs t ex hos rikspolisstyrelsen och regeringen. Tidigare i år har t ex SvD skrivit om detta, där också Centerpartiets Johan Linander (vice ordförande i justitieutskottet) var tydlig med att det lokala polisarbetet inte får försämras. Även SR.

Utan att dra några större växlar på det så refererar jag i slutet också till den lokala styrningen av polisen i New York och att trygghetsarbetet där av många uppfattas som framgångsrikt. Nu presenterar även Tryggare Sverige goda lärdomar från New York, läs mer här. Ett citat från denna länk:

– Den minskade brottsligheten i New York förknippas ofta med fler poliser, hårdare tag och nolltolerans. De experter som kommer till tals i denna reportageserie talar emellertid istället om accountability (ansvarsutkrävande), chefskap och samverka. Det är också här möjligheterna till framgång finns i vårt land, säger forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Nyfiken på studieresan till New York? Kolla in NY-tråden.

Några kritiska röster som hörs i samband med omorganisationen för polisen är JK och Tryggare Sverige. Vad gäller kritiken mot polisens utredningsuppdrag så har DN nu senast en ledare om detta.

1 svar på ”Vår polis måste vara lokalt förankrad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.